Projekty-aktualności - 3

13 maj 2021 Procedura zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym

Procedura zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym w ramach projektu pn....

13 maj 2021 Informacja o potencjalnych nieprawidłowościach

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach...