Kurs motorniczego tramwaju

Tramwaje Szczecińskie

Pantografik

Twój zakres obowiązków:

 • uczestniczenie w kursie obejmującym 77 godzin zajęć teoretycznych zaplanowanych na 10 dni (od poniedziałku do piątku, przez 2 tygodnie, w godzinach 8.00-15.00) oraz 60 godzin zajęć praktycznych według grafików ustalanych indywidualnie,
 • uzyskanie pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 • podjęcie pracy w Spółce.

Nasze wymagania:

 • ukończone 21 lat,
 • niekaralność (w stosunku do kandydata nie może być orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ani wydana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy),
 • szukamy właśnie Ciebie, jeśli odznaczasz się wysoką kulturą osobistą i zdolnościami interpersonalnymi, jesteś opanowany i potrafisz sobie radzić w sytuacjach mocno stresujących, czujesz odpowiedzialność za powierzone zadania i realizujesz je z zaangażowaniem, cieszysz się dobrą sprawnością psychofizyczną, znasz topografię Szczecina,
 • mile widziane prawo jazdy.

Oferujemy:

 • bezpłatny kurs motorniczego tramwaju,
 • stabilne i pewne zatrudnienie,
 • dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu,
 • stałą pracę w firmie z tradycjami w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dostęp do ubezpieczenia na życie.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (podanie i CV) na adres kadry@ts.szczecin.pl ( z dopiskiem w tytule wiadomości; kurs motorniczego).

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Spółka z o.o. Tramwaje Szczecińskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Klonowica 5. Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania zebranych danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe znajdują się na stronie internetowej https://bip.ts.szczecin.pl/artykul/klauzula-informacyjna

Jednocześnie informujemy, że udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia oferty.