Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie

Cel projektu to rozwój komunikacji tramwajowej stanowiącej alternatywę dla transportu drogowego oraz zwiększenie udziału transportu publicznego w obsłudze mieszkańców poprzez wsparcie przyjaznych środowisku systemów transportu publicznego.

Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. uczestniczy w projekcie umieszczonym na liście projektów indywidualnych  w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin. 

Projekt zakłada przebudowę najbardziej zniszczonych odcinków szczecińskich torowisk wraz z modernizacją i rozbudową sieci trakcyjnych, modernizacją i rozbudową stacji prostownikowych, sygnalizacji świetlnej oraz dostosowanie ich do potrzeb kursowania nowoczesnego taboru.

Szczególny nacisk, przy określeniu zakresu rzeczowego zadania, został położony na aspekt kompleksowej modernizacji torowisk wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, kluczowy z punktu widzenia utrzymania standardu jakościowego oraz ilościowego przewozów komunikacji miejskiej.

W pierwszej kolejności wdrażania inwestycji został uwzględniony remont tych torowisk, których stan techniczny oceniono jako niedostateczny, a ich przebudowa jest szczególnie istotna z punktu widzenia eksploatowanego taboru. Co więcej, zakłada priorytetowe traktowanie przebudowy torowisk, których realizacja stanowi część wdrażanej koncepcji komunikacji tramwajowej.

Dlatego też przedsięwzięcie inwestycyjne w głównej mierze odnosi się do ciągów komunikacyjnych (linii tramwajowych), które po przeprowadzonej przebudowie będą w całości nadawały się do eksploatacji nowego taboru, w tym niskopodłogowego.

Realizacja projektu od 01.06.2007 r. do 31.12.2014 r.