Motorniczy tramwaju

Wymaganie formalne:

 • pozwolenie do kierowania tramwajem.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wysokiej kultury osobistej i zdolności interpersonalnych,
 • opanowania i radzenia sobie w sytuacjach mocno stresujących,
 • odpowiedzialności oraz zaangażowania,
 • dobrej sprawności psychofizycznej (przed przystąpieniem do pracy konieczne będzie uzyskanie orzeczenia psychologicznego i lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania tramwajem),
 • znajomości topografii Szczecinia.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego, awansu i podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilną pracę w firmie z tradycjami w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dostęp do ubezpieczenia na życie.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (podanie i CV) na adres: kadry@ts.szczecin.pl (z dopiskiem w tytule wiadomości: motorniczy tramwaju).


Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Spółka z o.o. Tramwaje Szczecińskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Klonowica 5. Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania zebranych danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe znajdują się na stronie internetowej https://bip.ts.szczecin.pl/artykul/klauzula-informacyjna

Jednocześnie informujemy, że udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia oferty.