Zakup 6 sztuk tramwajów częściowo niskopodłogowych, dwukierunkowych dla miasta Szczecina

Projekt objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet XI REACT- EU, działanie 11.4 Transport miejski. Beneficjentem przedmiotowego projektu jest Spółka Tramwaje Szczecińskie. Projekt polega na zakupie częściowo niskopodłogowego, dwukierunkowego taboru tramwajowego. Głównym celem i ideą projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Szczecina poprzez poprawę stanu technicznego taboru tramwajowego w mieście.

Potrzeba realizacji projektu wynika przede wszystkim ze złego stanu technicznego infrastruktury taborowej na obszarze Szczecina, co przekłada się m.in. na niski komfort podróżowania komunikacją tramwajową oraz zwiększoną emisję hałasu komunikacyjnego.

Projekt obejmuje zakup 6 sztuk tramwajów dwukierunkowych częściowo niskopodłogowych (min. 25% niskiej podłogi), do samodzielnego montażu przez pracowników Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. wraz z pakietem obsługowym i szkoleniem pracowników. Montaż zakupionych częściowo niskopodłogowych, dwukierunkowych wagonów tramwajowych realizowany będzie przez pracowników Spółki w warsztatach Wydziału Remontowego Tramwajów Szczecińskich Sp. z o. o., znajdujących się  przy ulicy Sebastiana Klonowica 5. Warsztaty Wydziału Remontowego Tramwajów Szczecińskich Sp. z o. o. są terenem przeznaczonym do wykonywania prac remontowo – naprawczych i modernizacyjnych szynowego taboru tramwajowego. Na ich terenie prowadzone są wszelkie prace związane z utrzymaniem składów w należytym stanie technicznym.

Projekt realizowany jest etapowo:

  • 1 etap – zakup 4 wagonów częściowo niskopodłogowych dwukierunkowych – realizacja w latach 2020 – 2022,
  • 2 etap – zakup  2 wagonów częściowo niskopodłogowych dwukierunkowych – realizacja w latach 2022 – 2023.

Zakupiony tabor tramwajowy nie zostanie przypisany do konkretnej linii tramwajowej.

Tabor będzie obsługiwał całą sieć tramwajową w mieście. Gmina Miasto Szczecin systematycznie modernizuje najbardziej wyeksploatowane odcinki torowisk.
Tabor dwukierunkowy niezbędny jest do obsługiwania tras w trakcie ich remontów. W celu wyłączenia jak najmniejszej liczby odcinków obsługiwanych przez tramwaje, remontowane odcinki wyłączane są z ruchu etapami, co umożliwia zachowanie częściowego ruchu. W tym przypadku, tabor dwukierunkowy jest niezbędny do obsłużenia linii, której kurs nie kończy się na pętli. Ponadto, zakupiony tabor jest niezbędny w celu zastąpienia wycofywanych wagonów w złym stanie technicznym.