Fundusze unijne (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) przyznawane są w celu pomocy i modernizacji gospodarek państw członkowskich. To z tych funduszy pochodzą środki przeznaczone na realizację Programów Operacyjnych.

Niniejsza podstrona serwisu jest przewodnikiem po wszystkich aktualnych jak i zakończonych projektach prowadzonych przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. i współfinansowanych ze środków funduszy europejskich. W części tej możecie się Państwo zapoznać ze wszystkimi szczegółami projektu: od podpisania umowy, do zakończenia projektu z wyszczególnieniem i definicją poszczególnych etapów realizacji.