Standardy techniczne infrastruktury

Historia elektroenergetyki trakcyjnej szczecińskich tramwajów sięga roku 1897 kiedy to na ulice miasta wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. Do roku 1900 większość linii tramwajowych była już wyposażona w trakcję elektryczną. Przez kolejna lata, wraz z rozwojem techniki, unowocześniono i udoskonalano rozwiązania służące zasilaniu tramwajów. Z tego powodu również w naszym mieście, z biegiem lat, stosowano różnego typu urządzenia niezbędne do zasilania wagonów tramwajowych.

             Poniżej udostępniamy do pobrania, aktualnie obowiązujące w Szczecinie, wytyczne w zakresie projektowania, wykonania i odbiorów urządzeń tramwajowej elektroenergetyki trakcyjnej. Poniższe wytyczne są jednocześnie warunkami technicznymi niezbędnymi przy wykonywaniu projektów budowy i modernizacji elektroenergetycznej infrastruktury tramwajowej.

Wytyczne w zakresie projektowania, wykonania i odbioru tramwajowej sieci trakcyjnej w Szczecinie - dokument do pobrania.

 

tzw. skrzydlate koło symbolizujące trakcję elektryczną

Powyżej tzw. skrzydlate koło symbolizujące trakcję elektryczną (podobny symbol wisi na ostatnio zmodernizowanej podstacji trakcyjnej „Krzysztofa Kolumba” powstałej jeszcze w XIX w).