Historia inwestycji i remontów

Najważniejsze zadania inwestycyjne i remontowe Tramwajów Szczecińskich Spółki z o.o.
(od momentu powstania Spółki)

2009 - modernizacja torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną na odcinkach: od. ul. Generała Sikorskiego do ul. Ku Słońcu (bez Rona Ojca Siwka), ul. Ku Słońcu - od ul. Tenisowej do głównej bramy Cmentarza Centralnego, ul. Ku Słońcu - od ul. Krętej do ul. Kwiatowej, pętla przy ul. Kwiatowej,

2009 - zakup samochodu ciężarowego dla pogotowia technicznego,

2009 - 2010 - modernizacja torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w węźle komunikacyjnym Plac Kościuszki,

2009 - 2010 - modernizacja torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną na odcinkach: ul. Żołnierska (od ul. Somosierry do Pętli Krzekowo), pętla Krzekowo, al. Bohaterów Warszawy (od. ul. Jagiellońskiej do ul. Mickiewicza),

2009 - 2011 - modernizacje 2 wagonów typu Tatra Kt4Dt,

2010 - zakup 11 tramwajów Tatra Kt4Dt i 22 tramwajów Tatra T6A2,

2010 - 2014 - zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie - dostawy: 28 tramwajów niskopodłogowych oraz wyposażenia obsługowego, pakietu naprawczego, dźwigu, sprzętu specjalistycznego (pojazdu dwudrogowego, holownika oraz specjalnego pojazdu wielofunkcyjnego) wraz ze szkoleniami z zakresu obsługi tramwajów i obsługi dźwigu (zadanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013),

2011 - 2012 - przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle komunikacyjnym Brama Portowa,

2011 - 2014 - modernizacje 10 wagonów typu 105N oraz 18 wagonów typu Tatra Kt4Dt (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013),

2013 -2015 - przebudowę zajezdni tramwajowej Pogodno (Inwestycje prowadzone przez Tramwaje Szczecińskie Spółkę z o.o. w imieniu Gminy Miasto Szczecin-„Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”),

2013-2015 - przebudowa tramwajowej infrastruktury transportowej w następujących lokalizacjach:

  • ciąg komunikacyjny al. Piastów,
  • ciąg komunikacyjny od ul. Energetyków poprzez ul. Gdańską do Basenu Górniczego wraz z pętlą,
  • ciąg komunikacyjny ul. Ks. P. Wawrzyniaka,
  • rozjazdy przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i al. Bohaterów Warszawy  (Inwestycje prowadzone przez Tramwaje Szczecińskie Spółkę z o.o. w imieniu Gminy Miasto Szczecin-„Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”),

2014 - 2015 - modernizacje 14 wagonów tramwajowych typu KT4Dt oraz montaż 2 przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów Moderus BETA (zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013),

2015 - zakup samochodu ciężarowego - pogotowia tramwajowego,

2015 - 2016 - modernizacje 12 tramwajów typu 105Ng i 3 tramwajów typu 105N2k/S,

2015-2017 - zakup 3 samochodów osobowych i 1 samochodu ciężarowego dla Wydziału Infrastruktury Tramwajowej (pogotowie sieciowe, nadzór nad pracami torowymi),

2017 - 2020 - modernizacje 22 tramwajów Tatra Kt4Dt,

2018 - montaż 2 częściowo niskopodłogowych tramwajów (z elementów i podzespołów dostarczonych przez firmy zewnętrzne,

2018 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie podstacji prostownikowej Kaszubska ( Inwestycje prowadzone przez Tramwaje Szczecińskie Spółkę z o.o. w imieniu Gminy Miasto Szczecin-„Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie  - etap II”),

2019 - zakup 2 samochodów ciężarowych dla Wydziału Infrastruktury Tramwajowej,

2019-2021 - Na podstawie umowy zawartej w dniu w dniu 21 października 2019 r. z Gminą Miasto Szczecin, Spółka pełnieni funkcję inwestora zastępczego oraz funkcję inżyniera kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I - Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie, którego beneficjentem jest Gmina Miasto Szczecin,

2020 - montaż 2 dwukierunkowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów (z elementów
i podzespołów dostarczonych przez firmy zewnętrzne),

2020 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów ( Inwestycje prowadzone przez Tramwaje Szczecińskie Spółkę z o.o. w imieniu Gminy Miasto Szczecin-„Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie  - etap II”),

2021 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle komunikacyjnym Wyszyńskiego ( Inwestycje prowadzone przez Tramwaje Szczecińskie Spółkę z o.o. w imieniu Gminy Miasto Szczecin-„Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie  - etap II”).