Torowa rewolucja. Raport z budowy.

Zmiany na placu budowy w ramach Torowej rewolucji widać każdego dnia. Choć roboty rozciągnięte są na kilka lokalizacji, to czasowe organizacje ruchu pozwalają na przejazd przez newralgiczne punkty naszego miasta.

W zależności od miejsca postęp prac jest różny. Od oddanych już do użytku odcinków jezdni i chodników po ciągle trwające roboty podziemne. Najbardziej widocznym, ale i najtrudniejszym elementem są prace torowe. Tutaj w wielu momentach potrzebna jest ogromna precyzja.

W ubiegłym tygodniu realizowane były między innymi następujące prace: ustawianie rozjazdu - Pl. Żołnierza Polskiego, prace asfaltowe – pl. Żołnierza Polskiego, ustawianie krawężników peronowych – ul. Piłsudskiego, betonowanie podbudowy torowej – Al. Wyzwolenia, prace brukarskie – perony przy Al. Niepodległości, prace asfaltowe – ul. Asnyka, prace wodno-kanalizacyjne – ul. Boguchwały, ustawianie torowych płyt prefabrykowanych – ul. Asnyka, betonowanie dolnej podbudowy – ul. Orzeszkowej i ul. Asnyka, prace asfaltowe w torowisku – Al. Kwiatowa i ul. Matejki, Betonowanie zabudowy szynowej – ul. Matejki / ul. Piłsudskiego, Prace elektro - instalacyjne – ul. Matejki / ul. Piłsudskiego, Układanie warstwy stabilizacji podłoża – ul. Matejki / ul. Piłsudskiego.

Najbliższe dni będą nie mniej pracowite, a zaplanowane zostało między innymi: wykonanie koryta drogowo-torowego wraz z dolnymi warstwami konstrukcyjnymi – ul. Piłsudskiego, Al. Wyzwolenia, pl. Rodła, Prace brukarskie na peronach oraz montaż wiat i barierek zabezpieczających – Al. Niepodległości, betonowanie górnej zabudowy szynowej oraz prace związane z montażem szyn – Al. Wyzwolenia, od Pl. Żołnierza w stronę Pl. Rodła, montaż fundamentów pod słupy trakcyjne wraz z ustawianiem słupów  – Al. Wyzwolenia, wykonanie koryta drogowo-torowego – ul. Boguchwały, ul. Kadłubka, Prace w torowisku tramwajowym – ul. Asnyka, prace brukarskie – wykonanie chodników na ul. Orzeszkowej oraz przy skrzyżowaniu na ul. św. Barbary, prace torowe na skrzyżowaniu ul. Matejki / ul. Piłsudskiego, prace związane z połączeniem nowego torowiska z istniejącym w ul. Matejki, prace brukarskie przy Bramie Królewskiej oraz na skrzyżowaniu przy ul. Mazowieckiej.

 

 

O ZADANIU

 

Jest to jedna z największych inwestycji w naszym mieście, a z pewnością najbardziej skomplikowane logistycznie zadanie realizowane w Szczecinie. Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości 3 pl. Żołnierza Polskiego — Matejki — al. Wyzwolenia — pl. Rodła — rondo Giedroycia — Dworzec Niebuszewo zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku około 8 kilometrów toru pojedynczego, ale także kompleksowo odpowie na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Poprawi ich komfort i bezpieczeństwo. Zadanie jest skomplikowane i wymagające, zostało podzielone na kilka etapów.

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę torowiska w al. Niepodległości oraz al. Wyzwolenia do ronda Giedroycia,
 • przebudowę torowiska w ciągu ul. Kołłątaja, ul. Asnyka,
 • przebudowę pętli Dworzec Niebuszewo,
 • przebudowę torowiska w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, ul. Matejki i ul. Piłsudskiego,
 • przebudowę placu Rodła i placu Żołnierza Polskiego,
 • przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w pasie rozdziału na odcinkach wydzielonych oraz przebudowę całej ulicy na odcinkach torowiska wbudowanego w jezdnię (łącznie ok. 8034 mtp),
 • nadanie priorytetu dla komunikacji miejskiej na całym odcinku poprzez wykonanie pasów autobusowo-tramwajowych,
 • budowę przystanków „wiedeńskich” tramwajowych/przebudowę peronów przystankowych,
 • integrację przestanków autobusowych i tramwajowych,
 • ułatwienie przesiadek, poprawa komfortu obsługi pasażerów,
 • budowę wydzielonych miejsc postojowych,
 • budowę pasów rowerowych,
 • przebudowę chodników oraz zjazdów,
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu.

Przypominamy, że wykonawca — ZUE S.A ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zadanie pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego — ul. Matejki — ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)”. Wartość umowy to 174 429 663,24 zł.