Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. przewidziała zakup 28 niskopodłogowych tramwajów.

Zadanie jest realizowane w dwóch turach:

 1. pierwsza z dostawą 6 szt. tramwajów w 2010 r.
 2. oraz 22 szt. z dostawą w latach 2012 – 2013 wraz z pakietem naprawczym i urządzeniami specjalistycznymi do obsługi taboru.

Działania w tym względzie powinny zapoczątkować przyszłą pełną wymianę taboru tramwajowego w mieście, co dodatkowo będzie sprzyjać istotnej poprawie wizerunku komunikacji tramwajowej i jej konkurencyjności w stosunku do samochodu. Miasto Szczecin przy zakupie taboru szczególną uwagę skieruje na zapewnienie:

 • przyjaznych dla pasażerów wejść do tramwaju,
 • wyposażenia w urządzenia do przekazywania informacji pasażerskiej w sposób dynamiczny (tablice wyświetlające informacje),
 • wyposażenia w urządzenia łączności z systemem dynamicznej informacji przystankowej i umożliwiające łączność ze sterownikami sygnalizacji świetlnej.

Odnosząc się do powyższego, realizacja inwestycji pn. „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie" służyć będzie zwiększeniu udziału przewozu osób transportem publicznym, co stanie się katalizatorem rozwoju zrównoważonego systemu transportowego, zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko oraz redukcji zatłoczenia motoryzacyjnego. W opinii beneficjenta Tramwaje rzeczywiście powinny spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających pasażerów, ponieważ będą całkowicie niskopodłogowe i w pełni klimatyzowane (cześć pasażerska i kabina kierowcy).

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi:

 • skrócenie czasu przejazdu tramwajów
 • zwiększenie niezawodności trasy,
 • zwiększenie sprawności funkcjonowania tramwaju (punktualność, pewność osiągnięcia celu podróży w założonym czasie),
 • zwiększenie komfortu jazdy (nowoczesny tabor)
 • zwiększenie komfortu wymiany pasażerów (podłoga tramwaju i platforma przystankowa na tym samym poziomie),
 • usprawnienie systemu informowania pasażerów.

Realizacja projektu od 04.05.2010 r. do 31.11.2013 r.