Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn.”Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli

Tramwaje Szczecińskie

Pantografik

Przebudowa torowisk w ramach tego zadania obejmuje przebudowę torowiska tramwajowego w al. Powstańców Wielkopolskich na całej jej długości oraz rozbudowę Pętli Pomorzany wraz z przyległym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem bezpośredniej relacji dla kierunku al. Powstańców Wielkopolskich – ul Smolańska, (łącznie ok. 5092 mtp).

Zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie uliczne, chodniki oraz zostaną wydzielone miejsca postojowe. Planowana jest również budowa pasów rowerowych.  W celu poprawienia komfortu pasażerów wykonane zostaną  pasów autobusowo – tramwajowych na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Frysztackiej. Na całym odcinku zostaną przebudowane perony przystankowe, tam gdzie to możliwe zostaną wybudowane przystanki „wiedeńskie”, których konstrukcja polega na podniesieniu jezdni w rejonie przystanku do poziomu chodnika. Rozwiązanie to umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju oraz spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych.

W związku z faktem, iż torowisko jest torowiskiem w drodze, niezbędne jest przebudowanie układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Dunikowskiego do Pętli Pomorzany oraz przebudowanie skrzyżowań al. Powstańców Wielkopolskich z ulicami: Smolańska, Frysztacka, Orawska, Szpitalna, Milczańska, Starkiewicza.

Pętla tramwajowa Pomorzany zostanie rozbudowana  do powierzchni 1,75 ha (obecnie 0,73 ha). Torowisko i perony (5 szt.) na rozbudowanej pętli będą miały odpowiednio długość 1350 mtp /520 mb (obecnie 610 mtp)/130 mb, dodatkowo wewnątrz rozbudowywanej pętli wydzielone zostaną miejsca parkingowe. Wybudowany zostanie wspólny peron tramwajowo-autobusowy,  tor odstawczy a także miejsca postojowe dla autobusów. Na pętli powstanie budynek socjalny dla motorniczych i kierowców autobusów oraz toalety miejskie.  Po przebudowie układu torowego na pętli będzie możliwość wyjazdu z każdego toru w dwa kierunki (al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Kolumba).

Ponadto, na remontowanym odcinku przeprowadzone zostaną remonty obiektów mostowych, powstanie nowy przystanek tramwajowy na wiadukcie nad linią kolejową nr 406 w celu połączenia układu komunikacyjnego z projektowaną budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.