Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.

Tramwaje Szczecińskie

Pantografik

Zadanie realizowano w ramach jednej umowy wraz z Przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów. Inwestycja miała na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami stał się bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.

Na wykonanie całości zadania, czyli przebudowę dwóch węzłów, wykonawca miał 450 dni od momentu podpisania umowy.

Zakres przebudowy węzła "Wyszyńskiego" obejmował między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów. Roboty prowadzone były również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane zostały sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawiły się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegają będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo tramwajowy, natomiast na torowisku pojawiła się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa dla kierunku Wyszyńskiego - Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.

Plac budowy został przekazany wykonawcy 15.05.2020 r., natomiast do odbiorów końcowych przystąpiono 22.01.2021 r.