Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Weleckie na wysokości ul.: Podwale – ul. Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkowa relacją pod wiaduktem

Tramwaje Szczecińskie

Pantografik

Przebudowa torowisk w ramach tego zadania obejmuje przebudowę torowiska w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale - Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszyńska – do rozjazdów przed pętla Pomorzany (łącznie ok. 6486 mtp) oraz przebudowę torowiska w ciągu ul. Nowej od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkowa relacja pod wiaduktem (łącznie ok. 1207 mtp). W zakres inwestycji wchodzą przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w pasie rozdziału na odcinkach wydzielonych oraz przebudowa całej ulicy na odcinkach torowiska wbudowanego w jezdnię. Zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie uliczne, chodniki oraz zostaną wydzielone miejsca postojowe. W celu poprawienia komfortu pasażerów, powstaną zintegrowane przystanki autobusowo- tramwajowe. Na całym odcinku zostaną przebudowane perony przystankowe, tam gdzie to możliwe zostaną wybudowane przystanki „wiedeńskie”, których konstrukcja polega na podniesieniu jezdni w rejonie przystanku do poziomu chodnika. Rozwiązanie umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju oraz spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych. Powstanie dodatkowa relacja tramwajowa ul. Nabrzeże Wieleckie – ul. Dworcowa.