Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.

Tramwaje Szczecińskie

Pantografik

Zadanie realizowano w ramach jednej umowy wraz z Przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego. Inwestycja miała na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami stał się bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.

Na wykonanie całości zadania, czyli przebudowę dwóch węzłów, wykonawca miał 450 dni od momentu podpisania umowy.

Zakres zmian na węźle "Szarych Szeregów" obejmował między innymi całkowitą zmianę konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów, zabudowę torowiska wraz z przebudową przystanków w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), przebudowę torowiska w al. Wojska Polskiego oraz al. Piastów z rozjazdami. W ramach prac wykonany został także remont jezdni ronda Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronów przystankowych. Prace obejmowały również sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na Placu Szarych Szeregów pozostał niezmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego.

Plac budowy został przekazany wykonawcy 14.01.2020 r., natomiast do odbiorów końcowych przystąpiono 16.09.2020 r.