Przebudowa podstacji Kaszubska

Tramwaje Szczecińskie

Pantografik

Inwestycja zrealizowana w latach 2018-2019

Przebudowa polegała na: dostosowaniu pomieszczeń budynków podstacji do potrzeb wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, wymianie urządzeń elektroenergetycznych na nowe o lepszej sprawności elektrycznej i mniejszych gabarytach, m.in. nowe zespoły prostownikowe – transformator (suchy) + prostownik, transformator potrzeb własnych (w zależności od potrzeb), nowe rozdzielnie średniego napięcia SN – 15 k V, niskiego napięcia nN – trakcyjne 660 V i na potrzeby własne 400 V, nowa automatyka sterująca urządzeniami SN i nN, remoncie budynku oraz przebudowie w przypadku zmiany rozmieszczenia urządzeń w budynku podstacji, wymianie wyeksploatowanych i zużytych kabli zasilających SN i trakcyjnych nN na nowe, ułożeniu nowych instalacji wewnętrznych m.in.: oświetleniowej, telefonicznej, komputerowej, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, ogrzewania, klimatyzacji i/lub wentylacji itp. podłączeniu podstacji do systemu zdalnego sterowania podstacjami z pulpitu sterowniczego.