Kurs motorniczego tramwaju

Tramwaje Szczecińskie

Pantografik

Kurs trwa 3-4 miesiące i obejmuje 77 godzin zajęć teoretycznych zaplanowanych na 10 dni (od poniedziałku do piątku, przez 2 tygodnie, w godzinach 8.00-15.00) oraz 60 godzin zajęć praktycznych, wg grafików ustalanych indywidualnie.

Po uzyskaniu pozwolenia na kierowanie tramwajem gwarantujemy zatrudnienie oraz rabat w wysokości 80% kosztów kursu (pozostała część będzie spłacana w trakcie zatrudnienia w ratach po około 100 zł miesięcznie).

Wymagania formalne:

 • ukończone 21 lat,
 • niekaralność (w stosunku do kandydata nie może być orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ani wydana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy).

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • odznaczasz się wysoką kulturą osobistą i zdolnościami interpersonalnymi,
 • jesteś opanowany i potrafisz sobie radzić w sytuacjach mocno stresujących,
 • czujesz odpowiedzialność za powierzone zadania i realizujesz je z zaangażowaniem,
 • cieszysz się dobrą sprawnością psychofizyczną,
 • znasz topografię Szczecina.

 Mile widziane prawo jazdy kategorii B.

Zyskujesz:

 • stabilne i pewne zatrudnienie,
 • dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu,
 • stałą pracę w firmie z tradycjami w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dostęp do ubezpieczenia na życie.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (podanie i CV)  na adres: kadry@ts.szczecin.pl (z dopiskiem w tytule wiadomości: kurs motorniczego tramwaju).

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Spółka z o.o. Tramwaje Szczecińskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Klonowica 5. Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania zebranych danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe znajdują się na stronie internetowej https://bip.ts.szczecin.pl/artykul/klauzula-informacyjna