1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną: a) w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda Giedroycia. b) w ciągu ul. Kołłątaja- ul. Asnyka – pętla Niebuszewo. c) w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).

Tramwaje Szczecińskie

Pantografik

Przebudowa torowisk w ramach tego zadania obejmuje przebudowę  od Pl. Żołnierza  przez
al. Niepodległości Pl. Rodła, al. Wyzwolenia do Pętli Niebuszewo. Dodatkowo roboty będą realizowane na torowisku od pl. Żołnierza przez ul. Matejki i ul. Piłsudskiego do pl. Rodła.
W zakres inwestycji wchodzą
przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w pasie rozdziału na odcinkach wydzielonych oraz przebudowa całej ulicy na odcinkach torowiska wbudowanego w jezdnię (łącznie ok. 8034 mtp), przebudowa pętli Dworzec Niebuszewo, przebudowa placu Rodła, przebudowa placu Żołnierza Polskiego. Zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie uliczne, chodniki oraz zostaną wydzielone miejsca postojowe. Planowana jest również budowa pasów rowerowych.  W celu poprawienia komfortu pasażerów oraz ułatwienia przesiadek, nadany zostanie priorytet dla komunikacji miejskiej na całym odcinku poprzez wykonanie pasów autobusowo – tramwajowych oraz zintegrowanie przestanków autobusowych i tramwajowych.

Na całym odcinku zostaną przebudowane perony przystankowe, tam gdzie to możliwe zostaną wybudowane przystanki „wiedeńskie”, których konstrukcja polega na podniesieniu jezdni w rejonie przystanku do poziomu chodnika. Rozwiązanie umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju oraz spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych.

Po przebudowie na Placu Rodła zmieni się schemat funkcjonalno- komunikacyjny. Zostaną wybudowane nowe relacje skrętne dla tramwajów tak aby węzeł posiadał wszystkie możliwe relacje skrętne. Ponadto, wybudowany zostanie dodatkowy tor od strony Niebuszewa, powstaną wspólne przystanki autobusowo tramwajowe co pozwoli na przeniesienie autobusowych przystanków początkowych i końcowych na przystanki autobusowo-tramwajowe. Miejsca postojowe  dla autobusów zostaną przeniesione na ul. Roosvelta.

  Na placu Żołnierza Polskiego zostanie wybudowana dodatkowa relacja skrętna dla tramwajów dla kierunku Aleja Wyzwolenia – pl. Żołnierza.

Na pętli Dworzec Niebuszewo planowana jest integracja układu komunikacyjnego z budowaną Szczecińską Koleją Metropolitalną. Torowisko zostanie odsunięte od istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Wybudowany zostanie dodatkowy tor postojowy oraz wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe. 

Umowę z Wykonawcą robót - ZUE S.A. podpisano 11.12.2020 r. wykonawca na realizację zadania ma 720 dni od zawarcia umowy.