Torowa rewolucja. Postępy na placu budowy.

Kto bywa w centrum miasta ten wie, że prace związane z torową rewolucją postępują, a zmiany widać każdego dnia. Nie inaczej jest na niebuszewie, gdzie po kolizjach z infrastrukturą podziemną nie ma już śladu.

Roboty torowe, zawieszanie sieci, prace brukarskie i wodno-kanalizacyjne - to tylko część zadań, które realizuje wykonawca na największym placu budowy w naszym mieście. Na newralgicznych skrzyżowaniach oraz pętli, w zależności od miejsca, kończą się prace związane z ustawianiem szyn, zalewaniem strefy przyszynowej czy betonowaniu zabudowy. Trwają także prace sieciowe, a to oznacza, że do powrotu tramwajów coraz bliżej, a najbliższe tygodnie będą decydujące w kontekście terminu zmian w komunikacji miejskiej.

 

Co jeszcze będzie działo się w najbliższych dniach w rejonie Dworca Niebuszewo i Placu Rodła? Wykonawca planuje między innymi:

 

 • Wykonanie koryta drogowego i prace kanalizacyjne – ul. Roosevelta
 • Wykonanie krawężników peronowych i drogowych – wzdłuż Al. Wyzwolenia oraz na Pl. Rodła i ul. Piłsudskiego
 • Betonowanie dolnej płyty torowej w Al. Wyzwolenia przed Rondem Giedroycia oraz zabudowy szynowej na odc. Plac Rodła - Malczewskiego
 • Wykonanie nawierzchni na zatokach postojowych i podbudowy pod ścieżkę rowerową – ul. Piłsudskiego
 • Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne – Plac Rodła, Al. Wyzwolenia
 • Montaż odwodnień liniowych – Al. Wyzwolenia
 • Wykonanie kanalizacji teletechnicznej – ul. Lubomirskiego, Al. Wyzwolenia
 • Wykonanie prac brukarskich na ul. Orzeszkowej, ul. Boguchwały, ul. Asnyka
 • Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych w ul. Boguchwały
 • Wykonanie nawierzchni peronu – ul. Boguchwały
 • Prace torowe na skrzyżowaniu ul. Asnyka i ul. Boguchwały oraz ul. Boguchwały i ul. Orzeszkowej – montaż szyn i płyt prefabrykowanych
 • Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne – ul. Boguchwały

 

O ZADANIU

 

Jest to jedna z największych inwestycji w naszym mieście, a z pewnością najbardziej skomplikowane logistycznie zadanie realizowane w Szczecinie. Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości 3 pl. Żołnierza Polskiego — Matejki — al. Wyzwolenia — pl. Rodła — rondo Giedroycia — Dworzec Niebuszewo zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku około 8 kilometrów toru pojedynczego, ale także kompleksowo odpowie na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Poprawi ich komfort i bezpieczeństwo. Zadanie jest skomplikowane i wymagające, zostało podzielone na kilka etapów.

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę torowiska w al. Niepodległości oraz al. Wyzwolenia do ronda Giedroycia,
 • przebudowę torowiska w ciągu ul. Kołłątaja, ul. Asnyka,
 • przebudowę pętli Dworzec Niebuszewo,
 • przebudowę torowiska w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, ul. Matejki i ul. Piłsudskiego,
 • przebudowę placu Rodła i placu Żołnierza Polskiego,
 • przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w pasie rozdziału na odcinkach wydzielonych oraz przebudowę całej ulicy na odcinkach torowiska wbudowanego w jezdnię (łącznie ok. 8034 mtp),
 • nadanie priorytetu dla komunikacji miejskiej na całym odcinku poprzez wykonanie pasów autobusowo-tramwajowych,
 • budowę przystanków „wiedeńskich” tramwajowych/przebudowę peronów przystankowych,
 • integrację przestanków autobusowych i tramwajowych,
 • ułatwienie przesiadek, poprawa komfortu obsługi pasażerów,
 • budowę wydzielonych miejsc postojowych,
 • budowę pasów rowerowych,
 • przebudowę chodników oraz zjazdów,
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu.

Przypominamy, że wykonawca — ZUE S.A ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zadanie pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego — ul. Matejki — ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)”. Wartość umowy to 174 429 663,24 zł.