Są chętni na budowę nowego torowiska

Rozbudowa części torowej i drogowej na ulicy Szafera może stać się faktem. To znaczy, że oprócz części drogowej do ul. Sosabowskiego, wybudowane zostanie również torowisko, które połączy się z istniejącym w ciągu ul. Żołnierskiej. Otworzyliśmy oferty w postępowaniu.

Trasa projektowanej drogi będzie rozpoczynała się od ronda Romera i zakończy się włączeniem w ul. Sosabowskiego. Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie ul. Żołnierskiej z ul. Sebastiana Klonowica. Trasa będzie przebiegała nowym śladem równolegle do ul. Szerokiej

Wybudowana zostanie droga dwupasmowa dwukierunkowa do ulicy Sosabowskiego/Taczaka  wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami. Da nam to ciągłość drogi dwupasowej dwukierunkowej praktycznie od Krzywoustego do Wojska Polskiego/Głębokiego. Znacząco odmieni to komunikację w rejonie ul. Szerokiej, dojazd do Bezrzecza i Osiedla Zawadzkiego. Rozbiórce ulegnie pętla Krzekowo, a obsługa linii będzie przejęta przez pętlę Szafera. Torowisko zostanie połączone z ul. Żołnierską i tam się zakończy w tym etapie. Wybudowane zostanie blisko 2000 mtp, 3 przystanki autobusowo-tramwajowe, 1 tramwajowy i 2 zatoki autobusowe.

 

W postępowaniu wzięło udział 4 oferentów:

 

  • TORMEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum STANLED I Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Przemyska 5 61-324 Poznań ul. Pierwszej Brygady 35 73-110 Stargard - 101 781 430,46 zł
  • STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków  - 105 790 495,23 zł
  • BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa - 102 870 349,91 zł
  • ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków - 123 800 000,00 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 90 890 923,00 zł brutto. Trwa weryfikacja dokumentów i możliwości finansowych miasta.

Potencjalny wykonawca będzie miał 2 lata na zrealizowanie zadania.