Wynajem wagonów

Proponowane trasy przejazdu:

UWAGA! Dostępność tras należy uzgadniać na bieżąco ze Spółką.

Uprzejmie informujemy, iż wynajem wagonu 293H z doczepą 343H z Zajezdni Golęcin jest tymczasowo zawieszony.

TRASA NR I   (1 GODZ.)

Zajezdnia Pogodno – pl. Szarych Szeregów – pl. Rodła – Matejki – Stocznia Szczecińska – Wały Chrobrego – Brama Portowa – Turzyn – pl. Gałczyńskiego – Zajezdnia Pogodno

TRASA NR II    (1 GODZ.)

Zajezdnia Pogodno – pl. Gałczyńskiego – Turzyn – Brama Portowa – Wały Chrobrego – Stocznia Szczecińska – Matejki – pl. Rodła – pl. Szarych Szeregów – Zajezdnia Pogodno

TRASA NR III    (1,5 GODZ.)

Zajezdnia Pogodno – pl. Szarych Szeregów – pl. Rodła – Matejki – Stocznia Szczecińska – Wały Chrobrego – Brama Portowa – Filharmonia – pl. Rodła - Brama Portowa – Turzyn – pl. Gałczyńskiego – Zajezdnia Pogodno – Głębokie* - Zajezdnia Pogodno

*Zamiennie: Głębokie/Las Arkoński/Osiedle Zawadzkiego

TRASA NR IV    (1,5 GODZ.)

Zajezdnia Pogodno – Osiedle Zawadzkiego*– Bogumiły – Piastów – pl. Szarych Szeregów – pl. Rodła – Filharmonia – pl. Żołnierza Polskiego – Brama Portowa – Wały Chrobrego – Stocznia Szczecińska – Matejki – pl. Rodła – pl. Szarych Szeregów – Zajezdnia Pogodno – Osiedle Zawadzkiego*– Zajezdnia Pogodno

*zamiennie Osiedle Zawadzkiego/Głębokie/Las Arkoński

TRASA NR V     (1,5 GODZ.)

Zajezdnia Pogodno – pl. Szarych Szeregów - pl. Rodła – Matejki – Stocznia Szczecińska – Wały Chrobrego – Brama Portowa – Pomorzany – pl. Kościuszki – Bogumiły – Zajezdnia Pogodno

TRASA NR VI     (2 GODZ.)

Zajezdnia Pogodno – pl. Szarych Szeregów – Pomorzany – pl. Szarych Szeregów – pl. Rodła – Filharmonia – Potulicka – pl. Rodła – Matejki – Stocznia Szczecińska – Wały Chrobrego – Brama Portowa – Turzyn – Zajezdnia Pogodno

TRASA NR VII    (2,5 GODZ.)

Zajezdnia Pogodno – pl. Szarych Szeregów – pl. Rodła – Brama Portowa – Wały Chrobrego – Stocznia Szczecińska – Matejki –Filharmonia – pl. Żołnierza Polskiego – Brama Portowa – pl. Kościuszki – Turzyn – pl. Gałczyńskiego – Osiedle Zawadzkiego – Bogumiły – pl. Szarych Szeregów – pl. Rodła –Stocznia Szczecińska  – Wały Chrobrego – Brama Portowa – pl. Żołnierza Polskiego - Filharmonia – pl. Szarych Szeregów – Piastów – Bohaterów Warszawy - Zajezdnia Pogodno

TRASA NR VIII    (2,5 GODZ.)

Zajezdnia Pogodno – pl. Szarych Szeregów – pl. Rodła – Filharmonia – Brama Portowa – Potulicka – pl. Kościuszki – Turzyn – pl. Gałczyńskiego – pl. Kościuszki - Pomorzany – pl. Szarych Szeregów – pl. Rodła – Brama Portowa – Turzyn – pl. Gałczyńskiego – Piastów – Bohaterów Warszawy - Zajezdnia Pogodno


WAGON Z DOCZEPĄ Z ZAJEZDNI GOLĘCIN TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNY.

TRASA NR IX    (1 GODZ.)

Zajezdnia Golęcin – Matejki – pl. Rodła – Filharmonia – pl. Żołnierza Polskiego - Brama Portowa – Wyszyńskiego – Wały Chrobrego – Zajezdnia Golęcin - Gocław – Zajezdnia Golęcin

TRASA NR X     (1,5 GODZ.)

Zajezdnia Golęcin – Matejki – Filharmonia – pl. Żołnierza Polskiego – pl. Kościuszki – Turzyn – pl. Gałczyńskiego – pl. Szarych Szeregów – pl. Rodła – Brama Portowa – Wały Chrobrego – Gocław – Zajezdnia Golęcin

TRASA NR XI     (1,5 GODZ.)

Zajezdnia Golęcin – Wały Chrobrego – pl. Kościuszki – Gumieńce – Brama Portowa – pl. Żołnierza Polskiego – pl. Rodła – Matejki – Zajezdnia Golęcin

 

Schemat sieci tramwajowej: tramwaje (zditm.szczecin.pl)