Archiwalna Strona Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Strona internetowa Spółki

O Firmie

Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. powstały w wyniku przekształcenia z dniem 1 stycznia 2009 r. zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, wstępując we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu.

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

Spółka jest jednoosobową spółką (100% udziałów) Gminy Miasto Szczecin. Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Prezydent Miasta Szczecin. Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza działa w składzie:
Przewodniczący:
Stanisław Lipiński

Wiceprzewodniczący:
Michał Kaczmarczyk

Sekretarz:
Bartłomiej Władysław Pachis

Członkowie:

Michał Pawłowski
Wiesława Sznura
Grzegorz Joda

Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
Prezes Zarządu
Krystian Wawrzyniak

Jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie?

oferty pracy

Dzięki nieprzerwanej pracy nad poprawą jakości, inwestowaniem w rozwój, tabor tramwajowy oraz wykwalifikowaną kadrę jesteśmy w stanie zaoferować komfortowy i bezpieczny transport na najwyższym możliwym poziomie. Nasze tramwaje jeżdżąc po liczących blisko 110 km trasach przewożą ponad 65 mln pasażerów rocznie.

Podstawowym celem działania Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.  jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Szczecina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Przedmiot przeważającej działalności - 49, 31, Z, TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI

Pozostała działalność:

 1) 30, 20, Z,  PRODUKCJA LOKOMOTYW TRAMWAJOWYCH ORAZ TABORU TRAMWAJOWEGO Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ;

 2) 33, 17, Z,  NAPRAWA I KONSERWACJA LOKOMOTYW TRAMWAJOWYCH I TABORU TRAMWAJOWEGO;

 3) 42, 12, Z,  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNYCH;

 4) 33, 12, Z,  NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN;

 5) 33, 14, Z,  NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH;

 6) 73, 12, B, WYNAJMOWANIE POWIERZCHNI NA CELE REKLAMOWE;

 7) 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI I DZIERŻAWIONYMI;

 8) 85, 53, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU;

 9) 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.

 

Historia komunikacji miejskiej w Szczecinie

1879
23 sierpnia została uruchomiona szczecińska sieć tramwajowa. Pierwszym środkiem komunikacji był tramwaj konny.
1953
Po Szczecinie jeździły wagony które nie uległy zniszczeniu podczas wojny.
1954
Dostawa 16 warszawskich wagonów typu Lowa.
 
1955
Dostawa 5 nowych wagonów typu N i ND oraz 17 używanych z Warszawy.
1962
Dostawa wagonów typu N, ND oraz 4N.
 
1971
Dostawa 10 wagonów typu 102Na.
 
1979
Dostawa 98 wagonów typu 105N, wycofanie ostatnich przedwojennych wagonów doczepnych.
1992
Zakup 26 wagonów typu 105Na oraz 2 wagonów 106Na.
 
1996
Zakup tzw. "Helmutów" czyli używanych wagonów typu GT6 i B4 z Düsseldorfu, które zastapiły wysłużone wagony typu N.
2001
Zakup 14 nowych wagonów typu 105N2k/2000.
 
2006
Zakup 6 nowych wagonów doczepnych typu 105N2k/2000.
 
2008
W Berlinie zakupiono 21 wagonów Tatra KT4Dt oraz 32 wagonów Tatra T6A2. Wycofano wagony 102Na.

Uwaga, ta strona używa COOKIES.

Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Archiwalna Strona