Zmiany na Szarych Szeregów

Informujemy, że od soboty 14 marca wykonawca rozpoczyna kolejny etap prac. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu w rejonie Placu Szarych Szeregów.

Roboty na Placu Szarych Szeregów nie zwalniają. Zostało już wykonane torowisko tramwajowe na relacji al. Wojska Polskiego – Piastów, to oznacza wejście w kolejny etap prac i wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Przypominamy, że od najbliższej soboty kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej będą musieli się przyzwyczaić do zmian na tym ważnym węźle komunikacyjnym.

ZAMIANY W ORGANIZACJI RUCHU

W kolejnym etapie prace związane z przebudową torowiska będą prowadzone w obrębie ul. Marszałka J. Piłsudskiego. Zakładają one od 14 marca:

 

 • brak przejazdu przez torowisko tramwajowe w ciągu ul. Piłsudskiego,
 • dopuszczenie do ruchu przez przejazd tramwajowy w kierunku Głębokie,
 • zajęcie wewnętrznego pasa ruchu na placu Szarych Szeregów,
 • zajęcie torowiska na odcinku od placu Szarych Szeregów do Placu Odrodzenia wraz z częścią przyległych jezdni

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy torów w obrębie pl. Szarych Szeregów, od 14.03.2020 wstrzymany zostanie ruch tramwajowy w ciągu ul. Piłsudskiego od pl. Szarych Szeregów do pl. Rodła oraz ruch kołowy na przejeździe przy ul. Piłsudskiego. Jednocześnie czasowo wznowiony zostanie ruch tramwajowy w ciągu al. Wojska Polskiego od ul. Wawrzyniaka do pl. Szarych Szeregów. Prosimy kierowców i pasażerów o szczególna uwagę.

TRAMWAJE:

 • Linia 1 kursować będzie na zmienionej trasie: Głębokie – al. Wojska Polskiego – al. Piastów – Pomorzany, według specjalnego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości. Poza godzinami szczytu linia kursować będzie na skróconej trasie Zajezdnia Pogodno – Pomorzany.
 • Linia 4 kursować będzie na stałej trasie wg specjalnego rozkładu jazdy. W dni powszednie w godzinach 18-20, w soboty w godzinach 9-18 oraz w dni świątecznie w godzinach 11-18 uruchomiona zostanie dodatkowa linia wspomagająca 14, kursująca na trasie Pomorzany – Jagiellońska – Plac Gałczyńskiego (powrót przez al. Wojska Polskiego).
 • Linia 5 kursować będzie na trasie objazdowej: od al. Bohaterów Warszawy przez ul. Krzywoustego – pl. Kościuszki – Bramę Portową do pl. Rodła i dalej do Stoczni Szczecińskiej. Z uwagi na utrzymanie koordynacji z linią 6, w dni powszednie w godzinach 5-20, w soboty w godzinach 9-18 i w dni świąteczne w godzinach 11-18 kursy będą wydłużone do pętli Ludowa.
 • Linia 9 kursować będzie na stałej trasie według specjalnego rozkładu jazdy.
 • Linia 11 kursować będzie na zmienionej trasie: (Ludowa -) Stocznia Szczecińska – pl. Rodła – Brama Portowa – Potulicka, wg specjalnego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości. W dni powszednie w godzinach 5-20, w soboty w godzinach 9-18 i w dni świąteczne w godzinach 11-18 kursy będą skrócone do Stoczni Szczecińskiej.
 • Linia 12 kursować będzie na trasie objazdowej: od pl. Kościuszki przez ul. Krzywoustego – Bramę Portową do pl. Rodła i dalej do Dworca Niebuszewo według specjalnego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości kursowania.

KOMINUKACJA ZATSĘPCZA I AUTOBUSY:

 • Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linii 812 na trasie Plac Rodła – Piastów. Linia 812 kursować będzie ulicami: Piłsudskiego – al. Piastów – Ściegiennego – Bolesława Śmiałego – Jagiellońska.

Na trasie uruchomione zostaną przystanki:

- Plac Rodła (nr 11543) – przystanek końcowy,

- Plac Rodła (nr 11541),

- Plac Grunwaldzki (nr 11623, 11631),

- Plac Szarych Szeregów (nr 11711, 11714),

- Piastów (nr 11811),

- Piastów (nr 11813) – przystanek końcowy.

Linia 812 kursować będzie z częstotliwością: w dni powszednie w godz. 5–6 co 7–8 minut, w godz. 6–20 co 6 minut, w godz. 20–23 co 10 minut, w soboty w godz. 5–9 oraz 18–23 co 10 minut, w godz. 9–18 co 6 minut, w dni świąteczne w godz. 5–11 oraz 18–23 co 10 minut, w godz. 11–18 co 6 minut, w Święta Wielkanocne w godz. 5–11 oraz 18–23 co 12 minut, w godz. 11–18 co 10 minut.

 • Linia 87 w kierunku pętli „Podbórz” będzie kursować częściowo zmienioną trasą – od przystanku „Plac Szarych Szeregów” przez ul. Piłsudskiego, pl. Odrodzenia (nawrót), ul. Piłsudskiego do pl. Szarych Szeregów i dalej bez zmian. W związku z tym między przystankami „Dworzec Główny (Owocowa)” i „Plac Szarych Szeregów” kursy wykonywane będą 2–3 minuty wcześniej w stosunku do normalnie obowiązującego rozkładu jazdy.
 • Dla linii 523 i 524 przywrócona zostanie stała trasa.

STAN ROBÓT

Zostało już wykonane torowisko tramwajowe na relacji al. Wojska Polskiego – Piastów oraz tymczasowe połączenie umożliwiające przejazd tramwajów przez przejazd na kierunku al. Piastów. Gotowe jest także przejście dla pieszych przez torowisko w al. Piastów. Trwają roboty bitumiczne na rondzie, a także te z uszczelnieniem strefy przyszynowej oraz budowa infrastruktury podziemnej. Dodatkowo kontynuowany jest montaż osprzętu na słupach trakcyjnych wraz z regulacją odchylenia słupa.

O ZADANIU

Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami będzie bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.

Na wykonanie całości zadania, czyli przebudowę dwóch węzłów, wykonawca ma 450 dni od momentu podpisania umowy. Prace na Placu Szarych Szeregów powinny zakończyć się w czerwcu.

 • Zakres zmian na węźle "Szarych Szeregów" obejmuje między innymi całkowitą zmianę konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów, zabudowę torowiska wraz z przebudową przystanków w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), przebudowę torowiska w al. Wojska Polskiego oraz al. Piastów z rozjazdami. W ramach prac wykonany zostanie także remont jezdni ronda Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronów przystankowych. Prace obejmą również sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na Placu Szarych Szeregów pozostanie niezmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego.
 • Zakres przebudowy węzła "Wyszyńskiego" obejmuje między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów. Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane będą sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego - Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.

Roboty wykonuje firma ZUE S.A. za kwotę 44.894.559,07.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Data publikacji: 2020-03-12
pozostałe wpisy

Uwaga, ta strona używa COOKIES.

Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.