Torowa rewolucja. Raport z budowy.

Plac budowy rozciągnięty na kilka kilometrów to ogromne zadanie logistyczne. Niebuszewo, Wyzwolenia, Plac Rodła i Kolumba – to miejsca, gdzie odbywają się główne prace w ramach Torowej Rewolucji. Choć wichury, ulewne deszcze i pandemia wpłynęły w ostatnich tygodniach na postępy, to zmiany mimo wszystko widać każdego dnia.

W ramach przebudowy torowisk zakres prac jest ogromny, a stopień ich zaawansowania zróżnicowany. Są miejsca, gdzie trwają roboty rozbiórkowe oraz ziemne, wykonywanie infrastruktury podziemnej, korytowanie, wykonywanie podbudowy jezdni i chodników, prace brukarskie i te związane z montażem torowiska. Jednym słowem - pełen zakres. Pogoda i sytuacja pandemiczna nie oszczędzała w ostatnim czasie wykonawcy, ale plany na najbliższe dni są jak zwykle ambitne. Ilość zadań jest ogromna, poniżej kilka z nich:

 

  • Prace rozbiórkowe – odc. Rondo Giedroycia – Plac Kilińskiego
  • Wykonanie koryta drogowo – torowego oraz dolnej warstwy stabilizacji gruntu na odc. ul. Malczewskiego – Plac Rodła
  • Ustawianie krawężników drogowych – ul. Piłsudskiego, prace brukarskie na peronie i przejściu dla pieszych – południowy wlot Placu Rodła oraz peron przy pl. Żołnierza Polskiego
  • Ustawianie i spawanie szyn oraz wykonanie dolnej płyty torowej z betonu – odc. ul. Malczewskiego – Plac Witosa
  • Montaż torowiska, oklejanie i spawanie szyn – ul. Boguchwały, ul. Asnyka
  • Wykonanie koryta oraz podbudów drogowych – ul. Orzeszkowej przy budynku Dworca
  • Prace brukarskie na niebuszewie
  • Rozbiórki podbudów i torowiska wzdłuż ulicy Kolumba
  • Roboty związane z przebudową sieci gazowej w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie
  • Roboty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ulicy Smolańskiej

 

Przypominamy, że w Szczecinie realizowane są jednocześnie dwa ogromne zadania związane z przebudową torowisk. Umowa na „Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego — ul. Matejki — ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)” to blisko 8 km tp w raz z infrastrukturą towarzyszącą za kwotę 174 429 663,24 zł. „Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie” to projekt, dzięki któremu w ciągu dwóch lat wyremontowanych zostanie ponad 12 kilometrów toru pojedynczego, infrastruktura sieciowa chodniki, jezdnie oraz przystanki. Kontrakt na realizację zadania wartego 262 milionów złotych także podpisała firma ZUE.