Rozpędzona Torowa rewolucja

Ostatnie miesiące nie są łatwe dla osób poruszających się po ścisłym centrum naszego miasta. Częste zamiany w organizacji ruchu i wyłączanie z użytku kolejnych relacji budzi niejednokrotnie złość i powoduje dezorientację w pierwszych dniach po wprowadzeniu ograniczeń w poruszaniu się. Sprawna koordynacja działań powoduje jednak, że zrealizowaniu robót szybko otwierane są wyremontowane odcinki.

Otwarcie ulicy Matejki usprawniło wyjazd z naszego miasta od strony Filharmonii. W tej chwili organizacja robót wymusiła zamknięcie innych relacji i kierowcy jadący od strony ulicy Bałuki muszą szukać objazdu. Pierwsze dni zawsze są najtrudniejsze, ale później prowadzący pojazdy znajdują trasy alternatywne korki lekko zmniejszają się. Widać również jak wiele prac już wykonano i jak duży jest front robót.

Na najbliższe dni zaplanowane zostało wykonanie koryta drogowo-torowego – pl. Rodła - Al. Niepodległości wykonanie warstw konstrukcji drogowo-torowych na pl. Żołnierza Polskiego, ul. Piłsudskiego, Al. Wyzwolenia oraz płyty betonowej pod torowisko na al. Wyzwolenia. Do tego wykonanie odcinków odwodnienia i montaż fundamentów pod słupy trakcyjne wraz z ustawianiem słupów wzdłuż Al. Niepodległości, Al. Wyzwolenia i ul. Piłsudskiego. Na alei Niepodległości będzie trwało ustawianie szyn. W rejonie skrzyżowań ul. Mazowiecka/ul. Roosevelta oraz ul. Matejki / ul. Piłsudskiego widoczni są głównie brukarze.

Roboty prowadzone są również na niebuszewie. Na początku lipca otwarte dla ruchu zostało rondo Sybiraków wraz z wlotami ulicy Niemcewicza oraz ul. Kołłątaja od strony północnej. W tym rejonie na najbliższy czas zaplanowane zostało wykonanie koryta drogowo-torowego na zamkniętym skrzyżowaniu ul. Boguchwały i ul. Asnyka oraz warstw konstrukcji jezdni i podbudów w rejonie pętli Dworzec Niebuszewo i ul. Boguchwały – ul. Kadłubka. Oprócz tego prace brukarskie oraz wodociągowe, kanalizacyjne i torowe w zależności od odcinka.

O ZADANIU

 

Jest to jedna z największych inwestycji w naszym mieście, a z pewnością najbardziej skomplikowane logistycznie zadanie realizowane w Szczecinie. Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości 3 pl. Żołnierza Polskiego — Matejki — al. Wyzwolenia — pl. Rodła — rondo Giedroycia — Dworzec Niebuszewo zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku około 8 kilometrów toru pojedynczego, ale także kompleksowo odpowie na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Poprawi ich komfort i bezpieczeństwo. Zadanie jest skomplikowane i wymagające, zostało podzielone na kilka etapów.

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę torowiska w al. Niepodległości oraz al. Wyzwolenia do ronda Giedroycia,
 • przebudowę torowiska w ciągu ul. Kołłątaja, ul. Asnyka,
 • przebudowę pętli Dworzec Niebuszewo,
 • przebudowę torowiska w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, ul. Matejki i ul. Piłsudskiego,
 • przebudowę placu Rodła i placu Żołnierza Polskiego,
 • przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w pasie rozdziału na odcinkach wydzielonych oraz przebudowę całej ulicy na odcinkach torowiska wbudowanego w jezdnię (łącznie ok. 8034 mtp),
 • nadanie priorytetu dla komunikacji miejskiej na całym odcinku poprzez wykonanie pasów autobusowo-tramwajowych,
 • budowę przystanków „wiedeńskich” tramwajowych/przebudowę peronów przystankowych,
 • integrację przestanków autobusowych i tramwajowych,
 • ułatwienie przesiadek, poprawa komfortu obsługi pasażerów,
 • budowę wydzielonych miejsc postojowych,
 • budowę pasów rowerowych,
 • przebudowę chodników oraz zjazdów,
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu.

Przypominamy, że wykonawca — ZUE S.A ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zadanie pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego — ul. Matejki — ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)”. Wartość umowy to 174 429 663,24 zł.