Tramwaje Szczecińskie

Pantografik

Przebudowa będzie polegać na: dostosowaniu pomieszczeń budynku podstacji, wymianie urządzeń elektroenergetycznych na nowe o lepszej sprawności elektrycznej i mniejszych gabarytach, - m.in. nowe zespoły prostownikowe – transformator (suchy) + prostownik, transformator potrzeb własnych (w zależności od potrzeb), nowe rozdzielnie średniego napięcia SN – 15 kV, niskiego napięcia nN – trakcyjne 660V i na potrzeby własne 400V, nowa automatyka sterująca urządzeniami SN i nN, remoncie części wewnętrznej budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz przebudowie w przypadku zmiany rozmieszczenia urządzeń w budynku podstacji, wymianie wyeksploatowanych i zużytych kabli zasilających SN i trakcyjnych nN na nowe, ułożeniu nowych instalacji wewnętrznych m.in.: oświetleniowej, telefonicznej, komputerowej, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, ogrzewania, klimatyzacji i/lub wentylacji itp., podłączeniu podstacji do systemu zdalnego sterowania podstacjami z pulpitu sterowniczego. Jednocześnie planowany jest remont, wpisanego do rejestru zabytków, budynku głównego podstacji w celu odnowienia i przywrócenia do stanu pierwotnego, likwidacja zbędnych budynków gospodarczych jak również zmiana układu zieleni na terenie podstacji (wycinki i nasadzenia zastępcze drzew).