Budowa nowej podstacji Chmielewskiego

Tramwaje Szczecińskie

Pantografik

W ramach budowy nowej podstacji zostaną wykonane: budowa nowego budynku podstacji wraz z zagospodarowaniem terenu, wyposażenie podstacji w urządzenia elektroenergetyczne o wysokiej sprawności elektrycznej i małych gabarytach - m.in. zespoły prostownikowe – transformator (suchy) + prostownik, transformator potrzeb własnych, rozdzielnie średniego napięcia SN – 15 kV, niskiego napięcia nN – trakcyjne 660 V i na potrzeby własne 400 V, automatyka sterująca urządzeniami SN i nN, ułożenie nowych kabli zasilających SN i trakcyjnych nN, ułożenie nowych instalacji wewnętrznych m.in.: oświetleniowej, telefonicznej, komputerowej, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, ogrzewania (c.o.), klimatyzacji i/lub wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, podłączenie podstacji do systemu zdalnego sterowania podstacjami z pulpitu sterowniczego. Został wybudowany też nowy pomost kablowy nad torami kolejowymi dla przeprowadzenia kabli trakcyjnych w kierunku ul. Powstańców Wlkp. oraz zostały dokonane nowe i zastępcze nasadzenia drzew.

Wybudowanie stacji prostownikowej przy ul Chmielewskiego wraz z wyprowadzonymi ze stacji odpowiednimi liniami kablowymi ma na celu zasilenie istniejącej i eksploatowanej sieci trakcyjnej jezdnej tramwajowej w ciągach komunikacyjnych: al. Piastów, al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kolumba, ul. Chmielewskiego i ul. Smolańska z pętlą Pomorzany. Obecnie sieć jezdna trakcyjna w wymienionych ulicach zasilana jest:

  • ul. Kolumba, ul. Chmielewskiego dwoma kablami ze stacji „Kolumba” zlokalizowanej na Wyspie Jaskółczej,
  • al. Piastów, al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Smolańska z pętlą Pomorzany dwoma kablami ze stacji „Kordeckiego” zlokalizowanej przy ul. Kordeckiego pomiędzy al. Piastów a ul. Sikorskiego.

Taki układ sieci zasilającej – dwa odcinki zasilania, każdy z jednej stacji – jest nieprawidłowy z powodu ponad dwukrotnego przekroczenia długości odcinków zasilania. Długości odcinków zasilania wynikają z dopuszczalnych spadków napięć w obciążonej sieci. 

Wybudowanie nowej stacji prostownikowej „Chmielewskiego” i zasilenie z niej opisanego rejonu Pomorzan usunie nw. nieprawidłowości eksploatacji:

  1. Nadmierne obciążenie stacji „Kolumba” i „Kordeckiego”,
  2. Brak rezerwy zasilania sieci trakcyjnej w rejonie Pomorzan; w przypadku wyłączenia stacji „Kolumba” lub „Kordeckiego” nie ma możliwości utrzymania ruchu tramwajowego jednocześnie w ulicach: Powstańców Wlkp., Chmielewskiego i Kolumba,
  3. Niemożność ustawienia poprawnej wartości nastaw zabezpieczeń przetężeniowych zasilaczy wynikająca z nadmiernej rezystancji pętli zwarciowej będącej następstwem zbyt długich odcinków zasilania,
  4. Zagrożenie porażeniowe wynikające z nieprawidłowości przywołanej w pkt. 3,
  5. Zagrożenie pożarowe będące następstwem nieprawidłowości opisanej w pkt. 3,
  6. Przekraczanie dopuszczalnego spadku napięcia, co wywołuje straty energii w sieci trakcyjnej.

Przebudowa dwóch istniejących oraz budowa nowej podstacji zwiększy generalnie pewność i niezawodność zasilania sieci trakcyjnej, umożliwi rezerwowanie mocy w razie awarii na którejś z podstacji oraz zwiększenie dysponowanej mocy.