Przeprowadzenie wizji lokalnych

PRZEPROWADZENIE WIZJI LOKALNYCH, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I ODBIORÓW PRAC W ZAKRESIE KOLIZJI Z INFRASTRUKTURĄ TRAMWAJOWĄ

1. Zakres usługi:

a) wizja lokalna (oględziny) miejsc, przed przystąpieniem do prac projektowych;
b) bieżąca kontrola realizacji prowadzonych prac;
c) przegląd techniczny (sprawdzenie stanu technicznego) infrastruktury tramwajowej;
d) odbiór wykonanych prac przez wykonawców (zewnętrznych);
e) sporządzenie Protokołu wg załącznika nr 1 do zarządzenia.

 

2. Termin realizacji:

1. Termin ustalany jest indywidualnie przez pracownika odpowiedzialnego za realizację wniosku z wnioskodawcą, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót. 

3. Usługi przeprowadza się na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.
4. Wypełniony Wniosek wraz z załącznikami oraz kopią dowodu zapłaty, należy złożyć w Kancelarii Spółki lub przesłać za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego na adres Spółki. Wniosek można pobrać ze strony internetowej

5. Opłaty:

1. Usługa za przeprowadzanie wizji lokalnych, przeglądów technicznych i odbiorów wykonanych prac w zakresie kolizji z infrastrukturą tramwajową jest odpłatna.
2. Opłata za wykonanie usługi wynosi: 150 zł + VAT.
3. Kwotę wskazaną powyżej należy powiększyć o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wnioskodawca może dokonać zapłaty w kasie Spółki, mieszczącej się w budynku Zarządu lub wpłacając należność na konto Spółki. -dane do przelewu bankowego poniżej.  
5. Faktury wystawiane są po opłaceniu Wniosku przez Wnioskodawcę.

6. Odbiór protokołu:

1. Wnioskodawca odbiera protokół, za pokwitowaniem, w Kancelarii Spółki lub w inny ustalony wcześniej sposób.

 

Dane do przelewu bankowego: 

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin Konto Bankowe Pekao SA: 35 1240 3813 1111 0000 4375 6331 
Na przelewie należy wpisać rodzaj usługi za którą wpłacana jest opłata 
np. uzgadnianie dokumentacji projektowej lub wizja lokalna, przeglądy techniczne i odbiór wykonywanych prac (wg składanego wniosku) 

Telefony kontaktowe 
Wydział Infrastruktury Torowo – Sieciowej:  
1) 91 311 42 39
2) 91 311 42 53
3) 91 311 42 70
4) Fax 91 311 42 76
 

W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że jest administratorem zbioru danych osobowych, w którym znajdują się przekazane przez Pana/Panią dane osobowe; pełna informacja (Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych) znajduje się na stronie http://bip.ts.szczecin.pl/dokumenty/kategoria/4

Uwaga, ta strona używa COOKIES.

Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.