Uzgadnianie dokumentacji

UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE KOLIZJI Z INFRASTRUKTURĄ TRAMWAJOWĄ, zwanej dalej KzIT

1. Zakres usługi:

  • stwierdzenie bezkolizyjnego położenia „obiektu” względem infrastruktury tramwajowej;
  • określenie minimalnej głębokości ułożenia sieci, instalacji;
  • określenie oraz zatwierdzenie warunków i rozwiązań technicznych koniecznych do zachowania przy budowie obiektów kolidujących z infrastrukturą tramwajową,
  • naniesienie innych uwag (warunków).

2. Termin realizacji:

1. Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie KzIT odbywa się w terminie licząc od dnia złożenia/wpłynięcia wniosku do Kancelarii Spółki:

  • 14 dni w przypadku uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci będącej w kolizji z infrastrukturą tramwajową,
  • 21 dni w przypadku uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektów innych niż sieci będącej w kolizji z infrastrukturą tramwajową.

3. Usługi przeprowadza się na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.

4. Wypełniony Wniosek wraz z załącznikami oraz kopią dowodu zapłaty, należy złożyć w Kancelarii Spółki lub przesłać za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego na adres Spółki. Wniosek można pobrać ze strony internetowej.

5. Opłaty:

1. Usługa uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z infrastrukturą tramwajową  jest odpłatna.
2. Opłata za wykonanie usługi wynosi:

  • 50 zł + VAT w przypadku dokumentacji projektowej sieci będącej w kolizji z infrastrukturą tramwajową,
  • 150 zł + VAT w przypadku dokumentacji projektowej obiektów innych niż sieci będącej w kolizji z infrastrukturą tramwajową.

3. Kwoty wskazane powyżej należy powiększyć o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wnioskodawca może dokonać zapłaty w kasie Spółki, mieszczącej się w budynku Zarządu lub wpłacając należność na konto Spółki -dane do przelewu bankowego poniżej. 
5. Faktury wystawiane są po opłaceniu Wniosku przez Wnioskodawcę.

6. Odbiór dokumentacji:

1. Wnioskodawca odbiera dokumentację, za pokwitowaniem, w Kancelarii Spółki lub w inny ustalony wcześniej sposób.

 

Dane do przelewu bankowego:

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin Konto Bankowe Pekao SA: 35 1240 3813 1111 0000 4375 6331
Na przelewie należy wpisać rodzaj usługi za którą wpłacana jest opłata
np. uzgadnianie dokumentacji projektowej lub wizja lokalna, przeglądy techniczne i odbiór wykonywanych prac (wg składanego wniosku)

Telefony kontaktowe
Wydział Infrastruktury Torowo – Sieciowej: 

91 311 42 39
91 311 42 53
91 311 42 70
Fax 91 311 42 76

W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że jest administratorem zbioru danych osobowych, w którym znajdują się przekazane przez Pana/Panią dane osobowe; pełna informacja (Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych) znajduje się na stronie http://bip.ts.szczecin.pl/dokumenty/kategoria/4

Uwaga, ta strona używa COOKIES.

Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.